Bidhaa

Ubadilishaji Mbadala wa Vipitishio vya Kauri vya Voltage ya Juu

  • Vidhibiti vya Filamu vya DC-link Kwa PCB, Aina ya Sanduku Radial, Hasara ya Juu ya Sasa ya Chini, 500V-1200V
Vidhibiti vya Filamu vya DC-link Kwa PCB, Aina ya Sanduku Radial, Hasara ya Juu ya Sasa ya Chini, 500V-1200V

Vidhibiti vya Filamu vya DC-link Kwa PCB, Aina ya Sanduku Radial, Hasara ya Juu ya Sasa ya Chini, 500V-1200V

  • Maelezo:Vidhibiti vya Filamu vya DC-link Kwa PCB , Aina ya Sanduku Radial 500V-1200V, hasara ya juu ya sasa ya chini.
  • Tuma Uchunguzi Sasa

PCB, बक्स प्रकार रेडियल, उच्च वर्तमान कम हानि, 500V-1200V को लागि DC-link फिल्म क्यापेसिटरहरू

 

 

आवेदन:

इन्भर्टरहरू, फोटोभोल्टिक इन्भर्टरहरूको डीसी फिल्टरिङको लागि उपयुक्त, 

औद्योगिक र उच्च-अन्त बिजुली आपूर्ति, सवारी साधन शक्ति आपूर्ति र  कार चार्जर।

 

 

विवरण: 

●  सन्दर्भ मानक: GB/T 17702 idt IEC 61071, GB/T 2693 idt IEC 60384-1;

●  विशेष धातुकृत पोलीप्रोपाइलीन फिल्म घाउ, गैर-प्रेरणात्मक निर्माण।

●  क्यापेसिटरको तत्व UL94-V0 प्लास्टिकको केसमा उच्च प्रदर्शन ज्वाला-प्रतिरोधी इपोक्सी रालले बन्द गरिएको छ।

●  उच्च लहर वर्तमान, कम ESR र LS। 

 

 

विशिष्टता:

जलवायु कोटि

४०/८५/५६

सञ्चालन तापमान (केस)

-40℃~105℃(θhs)

(+85 ℃ ~ 105 ℃, घट्दै फचर: 1.35%/°C)

रेटेड भोल्टेज U n,  85℃

500Vdc,600Vdc,800Vdc,900Vdc,1000Vdc,1100Vdc,1200Vdc

क्षमता सहिष्णुता ΔC/C

J: ± 5% K: ± 10%

टर्मिनल U TT बीच भोल्टेज प्रमाण

1.5U n(10S)

इन्सुलेशन प्रतिरोध (IR × C N )

IR≥10000S(20℃,100Vdc,1min)

सेल्फ इन्डक्टन्स (Ls)

<1nH प्रति मिमी लीड स्पेसिङ

अधिकतम शिखर वर्तमान î (A)

Î=C·dv/dt

अपेक्षित जीवनकाल

≥100000h @ U N   θhs=70℃


 

प्राविधिक डेटा (मिमी)

 

UN, 85℃: 500VDC

CN
μF 

 W±1.0 

 H±1.0 

 T±1.0 

(मिमी)

d
±0.05

 dv/dt 
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

 इर्म्स 

भाग नम्बर

  P
± ०.५

  b
±0.5

1kHz

10kHz

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

६५

१०

१००

८.५

HVCF42-500V-5UF-32

१०

३२

२४.५

१५

२७.५

/

०.८

६५

१०

१००

७.५

६.५

HVCF42-500V-10UF-32

२२

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

१०

१००

५.०

१०

HVCF42-500V-22UF-32

३०

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

६५

१५

१५०

८.०

१२.५

HVCF42-500V-30UF-42

३५

४२

३६

२४

३७.५

१०.२

१.०

३०

१५

१५०

८.०

१३.५

HVCF42-500V-35UF-42

४०

४१.५

३७.५

२७.५

३७.५

१०.२

१.०

३०

१५

१५०

५.०

१४.५

HVCF42-500V-40UF-41.5

५०

४१

४३

२८

३७.५

१२.७

१.२

३०

१५

१५०

४.०

१६

HVCF42-500V-50UF-41

५०

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३०

१५

१५०

४.०

१६

HVCF42-500V-50UF-42

६०

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३०

१५

१५०

३.०

१६.५

HVCF42-500V-60UF-42

७५

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३५

३५०

५.५

१६

HVCF42-500V-75UF-57

७५

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३५

३५०

५.५

१६

HVCF42-500V-75UF-57

८०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३५

३५०

५.०

१६.५

HVCF42-500V-80UF-57

१००

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३५

३५०

४.०

१८

HVCF42-500V-100UF-57

११०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३५

३५०

४.०

१९

HVCF42-500V-110UF-57

UN,85℃:600VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

३२

१८

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

४७.८

२.८

HVCF42-600V-2UF-32

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

३१.८

४.१

HVCF42-600V-3UF-32

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

२३.९

५.५

HVCF42-600V-4UF-32

३२

२२

१३

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

१९.१

६.९

HVCF42-600V-5UF-32

३२

२४.५

१५

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

१८.६

७.१

HVCF42-600V-6UF-32

३२

२४.५

१५

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

१५.९

८.३

HVCF42-600V-7UF-32

३२

२८

१४

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

१३.९

९.५

HVCF42-600V-8UF-32

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

१२.४

१०.७

HVCF42-600V-9UF-32

१०

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

११.१

११.०

HVCF42-600V-10UF-32

१२

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

१०.८

१२.०

HVCF42-600V-12UF-32

१५

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

९.०

१२.०

HVCF42-600V-15UF-32

१५

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

६५

११

१००

७.४

१६.५

HVCF42-600V-15UF-32

१८

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

११

१००

८.०

१२.०

HVCF42-600V-18UF-32

१८

३२

३७

२२

२७.५

१२.७

०.८

६५

११

१००

६.२

१७.०

HVCF42-600V-18UF-32

१०

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३०

२०

१७५

१९.५

६.२

HVCF42-600V-10UF-41

१२

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३०

२०

१७५

१६.३

७.४

HVCF42-600V-12UF-41

१५

४१

३३.५

१८.५

३७.५

/

१.०

३०

२०

१७५

१३.०

९.२

HVCF42-600V-15UF-41

 

UN,85℃:600VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

२०

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

३०

२०

१७५

९.८

१२.३

HVCF42-600V-20UF-42

२२

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

३०

२०

१७५

८.९

१३.५

HVCF42-600V-22UF-42

२५

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

३०

२०

१७५

७.८

१५.४

HVCF42-600V-25UF-42

३०

४२

४४

२४

३७.५

१०.२

१.०

३०

२०

१७५

६.५

१८.५

HVCF42-600V-30UF-42

३५

४२

४५

३०

३७.५

१०.२

१.२

३०

२०

१७५

६.०

२०.१

HVCF42-600V-35UF-42

३५

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

६.०

२०.१

HVCF42-600V-35UF-42

४०

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

५.२

२३

HVCF42-600V-40UF-42

४०

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

५.२

२३

HVCF42-600V-40UF-42

४५

४२

५०

३५

३७.५

१२.७

१.२

३०

२०

१७५

४.६

२५.८

HVCF42-600V-45UF-42

४५

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

४.६

२५.८

HVCF42-600V-45UF-42

५०

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

४.२

२८.७

HVCF42-600V-50UF-42

★५०

४२

४६

३५

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

४.२

२८.७

HVCF42-600V-50UF-42

५५

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

३.८

३१.६

HVCF42-600V-55UF-42

६०

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

३.५

३४.५

HVCF42-600V-60UF-42

६५

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

३.२

३५.०

HVCF42-600V-65UF-42

७०

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

३.०

३५.०

HVCF42-600V-70UF-42

७५

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

२.८

३५.०

HVCF42-600V-75UF-42

८०

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

२.६

३५.०

HVCF42-600V-80UF-42

८५

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३०

२०

१७५

२.५

३५.०

HVCF42-600V-85UF-42

४०

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३६

३५०

९.८

१२.३

HVCF42-600V-40UF-57

४५

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३६

३५०

८.७

१३.८

HVCF42-600V-45UF-57

५०

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३६

३५०

७.८

१५.४

HVCF42-600V-50UF-57

५५

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३६

३५०

७.१

१६.९

HVCF42-600V-55UF-57

५५

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

७.१

१६.९

HVCF42-600V-55UF-57

६०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३६

३५०

६.५

१८.५

HVCF42-600V-60UF-57

६०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

६.५

१८.५

HVCF42-600V-60UF-57

६५

५७

५०

३५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३६

३५०

६.०

२०.०

HVCF42-600V-65UF-57

६५

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

६.०

२०.०

HVCF42-600V-65UF-57

७०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

५.६

२१.५

HVCF42-600V-70UF-57

७५

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

५.२

२३.१

HVCF42-600V-75UF-57

८०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

४.९

२४.६

HVCF42-600V-80UF-57

८५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

४.८

२५.१

HVCF42-600V-85UF-57

९०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

४.६

२५.८

HVCF42-600V-90UF-57

९५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

४.४

२७.३

HVCF42-600V-95UF-57

१००

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

४.२

२८.७

HVCF42-600V-100UF-57

११०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

३.८

३१.६

HVCF42-600V-110UF-57

१२०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

३.५

३४.५

HVCF42-600V-120UF-57

130

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

३.२

३५.०

HVCF42-600V-130UF-57

१४०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३६

३५०

३.०

३५.०

HVCF42-600V-140UF-57

 

 

UN,85℃:800VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

२.०

३२

१८

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

४५.४

२.९

HVCF42-800V-2UF-32

३.०

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

३०.३

४.४

HVCF42-800V-3UF-32

३.३

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

१८.८

HVCF42-800V-3.3UF-32

४.०

३२

२५

१३

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

२२.७

५.८

HVCF42-800V-4UF-32

५.०

३२

२४.५

१५

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

१८.२

७.३

HVCF42-800V-5UF-32

६.०

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

१५.१

८.७

HVCF42-800V-6UF-32

७.०

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

१३.०

१०.२

HVCF42-800V-7UF-32

८.०

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

१२.५

१०.५

HVCF42-800V-8UF-32

९.०

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

११.१

११.८

HVCF42-800V-9UF-32

१०.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

११.०

१२

HVCF42-800V10UF-32

१०.०

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

६५

१०

९५

९.१

१४.५

HVCF42-800V-10UF-32

११.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

१०.०

१२

HVCF42-800V-11UF-32

११.०

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

६५

१०

९५

८.३

१६

HVCF42-800V-11UF-32

१२.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

९.३

१२

HVCF42-800V-12UF-32

१२.०

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

६५

१०

९५

७.६

१६

HVCF42-800V-12UF-32

१३.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

८.८

१२

HVCF42-800V-13UF-32

१३.०

३२

३७

२२

२७.५

१२.७

०.८

६५

१०

९५

८.१

१६.२

HVCF42-800V-13UF-32

१४.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

६५

१०

९५

८.२

१२

HVCF42-800V-14UF-32

१४.०

३२

३७

२२

२७.५

१२.७

०.८

६५

१०

९५

७.६

१६.५

HVCF42-800V-14UF-32

८.०

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३०

१८

160

२२.३

५.४

HVCF42-800V-8UF-41

९.०

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३०

१८

160

१९.८

६.१

HVCF42-800V-9UF-41

१०.०

४१

३३.५

१८.५

३७.५

/

१.०

३०

१८

160

१७.८

६.७

HVCF42-800V-10UF-41

१२.०

४१

३३.५

१८.५

३७.५

/

१.०

३०

१८

160

१४.९

८.१

HVCF42-800V-12UF-41

१५.०

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

३०

१८

160

११.९

१०.१

HVCF42-800V-15UF-42

२०.०

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

३०

१८

160

८.९

१३.५

HVCF42-800V-20UF-42

२५.०

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

३०

१८

160

७.१

१६.८

HVCF42-800V-25UF-42

३०.०

४२

४५

३०

३७.५

१२.७

१.२

३०

१८

160

५.९

२०.२

HVCF42-800V-30UF-42

३०.०

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

५.९

२०.२

HVCF42-800V-30UF-42

३५.०

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

५.५

२२

HVCF42-800V-35UF-42

४०.०

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

४.८

२५.१

HVCF42-800V-40UF-42

४५.०

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

४.२

२८.३

HVCF42-800V-45UF-42

५०.०

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

३.८

३१.४

HVCF42-800V-50UF-42

५५.०

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

३.५

३४.५

HVCF42-800V-55UF-42

★60

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

३.२

३५

HVCF42-800V-60UF-42

★६५

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३०

१८

160

२.९

३५

HVCF42-800V-65UF-42

२५.०

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३३

३२०

१४.३

८.४

HVCF42-800V-25UF-57

३०.०

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३३

३२०

११.९

१०.१

HVCF42-800V-30UF-57

★35.0

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३३

३२०

१०.२

११.८

HVCF42-800V-35UF-57

 

 

UN,85℃:800VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

४०.०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३३

३२०

८.९

१३.५

HVCF42-800V-40UF-57

४०.०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

८.९

१३.५

HVCF42-800V-40UF-57

४५.०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३३

३२०

७.९

१५.१

HVCF42-800V-45UF-57

४५.०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

७.९

१५.१

HVCF42-800V-45UF-57

५०.०

५७

५०

३५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३३

३२०

७.१

१६.८

HVCF42-800V-50UF-57

५०.०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

७.१

१६.८

HVCF42-800V-50UF-57

५५.०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

६.५

१८.५

HVCF42-800V-55UF-57

६०.०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

५.९

२०.२

HVCF42-800V-60UF-57

६५.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

५.५

२१.९

HVCF42-800V-65UF-57

७०.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

५.१

२३.६

HVCF42-800V-70UF-57

७५.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

४.८

२५.२

HVCF42-800V-75UF-57

८०.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

४.६

२५.९

HVCF42-800V-80UF-57

८५.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

४.५

२६.७

HVCF42-800V-85UF-57

९०.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

४.२

२८.३

HVCF42-800V-90UF-57

९५.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

४.०

२९.८

HVCF42-800V-95UF-57

100.0

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

३.८

३१.४

HVCF42-800V-100UF-57

११०.०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३३

३२०

३.५

३४.५

HVCF42-800V-110UF-57

UN,85℃:900VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

३२

१८

२७.५

/

०.८

७०

९०

८६

१.५

HVCF42-900V-1UF-32

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

७०

९०

४३

३.१

HVCF42-900V-2UF-32

३२

२२

१३

२७.५

/

०.८

७०

९०

२८.७

४.६

HVCF42-900V-3UF-32

३२

२४.५

१५

२७.५

/

०.८

७०

९०

२१.५

६.१

HVCF42-900V-41UF-32

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

७०

९०

१७.२

७.७

HVCF42-900V-5UF-32

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

७०

९०

१८

६.९

HVCF42-900V-6UF-32

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

७०

९०

१३

१०.२

HVCF42-900V-7UF-32

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

७०

९०

११.५

११.४

HVCF42-900V-8UF-32

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

७०

९०

१०.७

१२.३

HVCF42-900V-8UF-32

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

७०

९०

१०.४

१२

HVCF42-900V-9UF-32

३२

३७

२२

२७.५

१२.७

१.०

७०

९०

९.६

१३.८

HVCF42-900V-9UF-32

१०

३२

३७

२२

२७.५

/

१.०

७०

९०

१२

१२.२

HVCF42-900V-10UF-32

१०

३२

३७

२२

२७.५

१२.७

१.०

७०

९०

८.६

१५.४

HVCF42-900V-10UF-32

 

 

UN,85℃:900VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

४.७

४१

२६

१५

३७.५

/

१.०

३५

१७

१५०

३५.६

३.४

HVCF42-900V-4.7UF-41

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३५

१७

१५०

३३.४

३.६

HVCF42-900V-5UF-41

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३५

१७

१५०

२७.९

४.३

HVCF42-900V-6UF-41

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३५

१७

१५०

२३.९

HVCF42-900V-7UF-41

४१

३३

१८

३७.५

/

१.०

३५

१७

१५०

२०.९

५.७

HVCF42-900V-8UF-41

१०

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

३५

१७

१५०

१६.७

७.२

HVCF42-900V-10UF-42

१२

४१

३७

२२

३७.५

१०.२

१.०

३५

१७

१५०

१३.९

८.६

HVCF42-900V-12UF-41

१५

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

३५

१७

१५०

११.१

१०.८

HVCF42-900V-15UF-42

१८

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

३५

१७

१५०

९.३

१२.९

HVCF42-900V-18UF-42

२०

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

३५

१७

१५०

८.४

१४.४

HVCF42-900V-20UF-42

२५

४२

४५

३०

३७.५

१२.७

१.२

३५

१७

१५०

६.७

१७.९

HVCF42-900V-25UF-42

२५

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३५

१७

१५०

६.७

१७.९

HVCF42-900V-25UF-42

३०

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

३५

१७

१५०

५.६

२१.५

HVCF42-900V-30UF-42

३५

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३५

१७

१५०

५.१

२३.४

HVCF42-900V-35UF-42

४०

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३५

१७

१५०

४.५

२६.८

HVCF42-900V-40UF-42

४५

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३५

१७

१५०

४.०

३०.१

HVCF42-900V-45UF-42

५०

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३५

१७

१५०

३.६

३३.५

HVCF42-900V-50UF-42

१५

५७

४५

२५

५२.५

१०.२

१.२

१५

३१

३००

२२.३

५.४

HVCF42-900V-15UF-57

२०

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३१

३००

१६.७

७.२

HVCF42-900V-20UF-57

२५

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३१

३००

१३.४

HVCF42-900V-25UF-57

३०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३१

३००

११.१

१०.८

HVCF42-900V-30UF-57

३०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

११.१

१०.८

HVCF42-900V-30UF-57

३५

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१५

३१

३००

९.६

१२.६

HVCF42-900V-35UF-57

३५

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

९.६

१२.६

HVCF42-900V-35UF-57

४०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

८.४

१४.४

HVCF42-900V-40UF-57

४५

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

७.४

१६.१

HVCF42-900V-45UF-57

५०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

६.७

१७.९

HVCF42-900V-50UF-57

५५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

६.१

१९.७

HVCF42-900V-55UF-57

६०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

५.६

२१.५

HVCF42-900V-60UF-57

६५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

५.१

२३.३

HVCF42-900V-65UF-57

७०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

४.८

२५.१

HVCF42-900V-70UF-57

७५

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

४.७

२५.७

HVCF42-900V-75UF-57

८०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

४.५

२६.८

HVCF42-900V-80UF-57

८५

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१५

३१

३००

४.२

२८.५

HVCF42-900V-85UF-57

 

 

UN,85℃:1000VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

३२

१८

२७.५

/

०.८

७५

८०

७६.४

१.७

HVCF42-1000V-1UF-32

३२

२२

१३

२७.५

/

०.८

७५

८०

३८.२

३.५

HVCF42-1000V-2UF-32

३२

२४.५

१५

२७.५

/

०.८

७५

८०

२५.५

५.२

HVCF42-1000V-3UF-32

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

७५

८०

१९.१

६.९

HVCF42-1000V-4UF-32

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

७५

८०

१५.३

८.६

HVCF42-1000V-5UF-32

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

७५

८०

१४.९

८.९

HVCF42-1000V-6UF-32

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

७५

८०

१४.५

९.४

HVCF42-1000V-7UF-32

३२

३७

२२

२७.५

१२.७

०.८

७५

८०

११.४

११.६

HVCF42-1000V-7UF-32

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

७५

८०

१३.०

१०.८

HVCF42-1000V-8UF-32

३२

३७

२२

२७.५

१२.७

०.८

७५

८०

१०.०

१३.३

HVCF42-1000V-8UF-32

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३७

१५

१४०

३१.२

३.८

HVCF42-1000V-5UF-41

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

३७

१५

१४०

२६

४.६

HVCF42-1000V-6UF-41

४१

३३

१८

३७.५

/

१.०

३७

१५

१४०

२२.३

५.४

HVCF42-1000V-7UF-41

४१

३३

१८

३७.५

/

१.०

३७

१५

१४०

१९.५

६.२

HVCF42-1000V-8UF-41

१०

४२

४०

२०

३७.५

/

१.०

३७

१५

१४०

१५.६

६.७

HVCF42-1000V-10UF-42

१०

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

३७

१५

१४०

१५.६

७.७

HVCF42-1000V-10UF-42

१२

४१

३७

२२

३७.५

१२.७

१.०

३७

१५

१४०

१३.०

९.२

HVCF42-1000V-12UF-41

१२

४१

३७

२२

३७.५

/

१.०

३७

१५

१४०

१५.०

HVCF42-1000V-12UF-41

१५

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

३७

१५

१४०

१०.४

११.५

HVCF42-1000V-15UF-42

१८

४२

४५

३०

३७.५

१२.७

१.२

३७

१५

१४०

८.७

१३.८

HVCF42-1000V-18UF-42

१८

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३७

१५

१४०

८.७

१३.८

HVCF42-1000V-18UF-42

२०

४२

४५

३०

३७.५

१२.७

१.२

३७

१५

१४०

७.८

१५.४

HVCF42-1000V-20UF-42

२०

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

३७

१५

१४०

७.८

१५.४

HVCF42-1000V-20UF-42

२५

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

३७

१५

१४०

६.२

१९.२

HVCF42-1000V-25UF-42

३०

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३७

१५

१४०

५.२

२३.१

HVCF42-1000V-30UF-42

३५

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

३७

१५

१४०

४.८

२५.१

HVCF42-1000V-35UF-42

४०

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

३७

१५

१४०

४.२

२८.७

HVCF42-1000V-40UF-42

१५

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१७

२८

280

२०.८

५.८

HVCF42-1000V-15UF-57

२०

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१७

२८

280

१५.६

७.७

HVCF42-1000V-20UF-57

२५

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

१७

२८

280

१२.५

९.६

HVCF42-1000V-25UF-57

३०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

१७

२८

280

१०.४

११.५

HVCF42-1000V-30UF-57

३०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

१०.४

११.५

HVCF42-1000V-30UF-57

३०

५७

४५

३०

५२.५

१२.७

१.२

१७

२८

280

१०.४

११.५

HVCF42-1000V-30UF-57

३०

५७

४५

३०

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

१०.४

११.५

HVCF42-1000V-30UF-57

३५

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

८.९

१३.५

HVCF42-1000V-35UF-57

४०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

७.८

१५.४

HVCF42-1000V-40UF-57

४५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

६.९

१७.३

HVCF42-1000V-45UF-57

५०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

६.२

१९.२

HVCF42-1000V-50UF-57

५५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

५.७

२१.१

HVCF42-1000V-55UF-57

६०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

५.२

२३.१

HVCF42-1000V-60UF-57

६५

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

४.८

२५

HVCF42-1000V-65UF-57

७०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

१७

२८

280

४.५

२६.९

HVCF42-1000V-70UF-57

 

UN,85℃:1100VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

०.६८

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

८०

७०

८०

१.७

HVCF42-1100V-0.68UF-32

१.०

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

८०

७०

५९.४

२.२

HVCF42-1100V-1UF-32

१.५

३२

२२

१३

२७.५

/

०.८

८०

७०

५५.७

२.४

HVCF42-1100V-1.5UF-32

२.०

३२

२५

१३

२७.५

/

०.८

८०

७०

२७.९

४.७

HVCF42-1100V-2UF-32

★2.0

३२

२५

१३

२७.५

/

०.८

८०

७०

२७.९

४.७

HVCF42-1100V-2UF-32

३.०

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

८०

७०

२०.४

६.५

HVCF42-1100V-3UF-32

४.०

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

८०

७०

१५.३

८.६

HVCF42-1100V-4UF-32

५.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

८०

७०

१४.०

९.८

HVCF42-1100V-5UF-32

५.०

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

८०

७०

१२.३

१०.८

HVCF42-1100V-5UF-32

६.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

८०

७०

१२.३

१०.८

HVCF42-1100V-6UF-32

६.०

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

८०

७०

१०.२

१२.९

HVCF42-1100V-6UF-32

३.०

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

४०

१५

130

४८.३

२.५

HVCF42-1100V-3UF-41

४.०

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

४०

१५

130

३६.२

३.३

HVCF42-1100V-4UF-41

४.७

४१

३३.५

१८.५

३७.५

/

१.०

४०

१५

130

३०.८

३.९

HVCF42-1100V-4.7UF-41

५.०

४१

३३.५

१८.५

३७.५

/

१.०

४०

१५

130

२९.०

४.१

HVCF42-1100V-5UF-41

६.०

४१

३३.५

१८.५

३७.५

/

१.०

४०

१५

130

२४.२

HVCF42-1100V-6UF-41

७.०

४२

४०

२०

३७.५

१०.२

१.०

४०

१५

130

२०.७

५.८

HVCF42-1100V-7UF-41

८.०

४१

३७

२२

३७.५

१०.२

१.०

४०

१५

130

१८.१

६.६

HVCF42-1100V-8UF-41

९.०

४१

३७

२२

३७.५

१२.७

१.०

४०

१५

130

१६.१

७.५

HVCF42-1100V-9UF-41

१०

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

४०

१५

130

१४.५

८.३

HVCF42-1100V-10UF-42

१२

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

४०

१५

130

१२.१

९.९

HVCF42-1100V-12UF-42

१२

४२

४४

२४

३७.५

/

१.०

४०

१५

130

१४.०

८.६

HVCF42-1100V-12UF-42

१५

४२

४५

३०

३७.५

१२.७

१.२

४०

१५

130

९.७

१२.४

HVCF42-1100V-15UF-42

१५

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

४०

१५

130

९.७

१२.४

HVCF42-1100V-15UF-42

१८

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

४०

१५

130

८.१

१४.९

HVCF42-1100V-18UF-42

२०

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

४०

१५

130

७.२

१६.६

HVCF42-1100V-20UF-42

२५

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

४०

१५

130

५.८

२०.७

HVCF42-1100V-25UF-42

३०

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

४०

१५

130

४.८

२४.८

HVCF42-1100V-30UF-42

★१५

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

२०

२७

260

१९.३

६.२

HVCF42-1100V-15UF-57

२०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

२०

२७

260

१४.५

८.३

HVCF42-1100V-20UF-57

२०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

१४.५

८.३

HVCF42-1100V-20UF-57

२५

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

११.६

१०.४

HVCF42-1100V-25UF-57

३०

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

९.७

१२.४

HVCF42-1100V-30UF-57

३५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

८.४

१४.३

HVCF42-1100V-35UF-57

४०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

७.८

१५.५

HVCF42-1100V-40UF-57

४५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

६.९

१७.४

HVCF42-1100V-45UF-57

५०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

६.२

१९.३

HVCF42-1100V-50UF-57

५५

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२०

२७

260

५.६

२१.३

HVCF42-1100V-55UF-57

 

 

UN,85℃:1200VDC

CN
μF

W±1.0

H±1.0

T±1.0

(मिमी)

d
±0.05

dv/dt
V/μs

tanδ×(१०-४)

ESR
@10kHz
(mΩ )

इर्म्स

भाग नम्बर

P
± ०.५

b
±0.5

1kHz

10kHz

१.०

३२

२०

११

२७.५

/

०.८

९०

५५

३९.५

३.५

HVCF42-1200V-1UF-32

२.०

३२

२४.५

१५

२७.५

/

०.८

९०

५५

२६.३

HVCF42-1200V-2UF-32

३.०

३२

३०

१६

२७.५

/

०.८

९०

५५

१७.५

७.५

HVCF42-1200V-3UF-32

४.०

३२

३३

१८

२७.५

/

०.८

९०

५५

१३.९

९.५

HVCF42-1200V-4UF-32

५.०

३२

३७

२२

२७.५

/

०.८

९०

५५

१२.७

१०.४

HVCF42-1200V-5UF-32

५.०

३२

३७

२२

२७.५

१०.२

०.८

९०

५५

११.१

११.८

HVCF42-1200V-5UF-32

३.०

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

४५

१३

१००

३७.२

३.२

HVCF42-1200V-3UF-41

४.०

४१

३०

१६

३७.५

/

१.०

४५

१३

१००

२७.९

४.३

HVCF42-1200V-4UF-41

५.०

४१

३३.५

१८.५

३७.५

/

१.०

४५

१३

१००

२२.३

५.४

HVCF42-1200V-5UF-41

६.०

४२

४०

२०

३७.५

/

१.०

४५

१३

१००

१८.६

६.५

HVCF42-1200V-6UF-42

७.०

४१

३७

२२

३७.५

१०.२

१.०

४५

१३

१००

१५.९

७.५

HVCF42-1200V-7UF-41

८.०

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

४५

१३

१००

१३.९

८.६

HVCF42-1200V-8UF-42

९.०

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

४५

१३

१००

१२.४

९.७

HVCF42-1200V-9UF-42

१०

४२

४४

२४

३७.५

१२.७

१.०

४५

१३

१००

११.१

१०.८

HVCF42-1200V-10UF-42

१२

४२

४५

३०

३७.५

१२.७

१.२

४५

१३

१००

९.३

१२.९

HVCF42-1200V-12UF-42

१२

४२

४५

३०

३७.५

२०.३

१.२

४५

१३

१००

९.३

१२.९

HVCF42-1200V-12UF-42

१५

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

४५

१३

१००

७.४

१६.१

HVCF42-1200V-15UF-42

१८

४२

५०

३५

३७.५

२०.३

१.२

४५

१३

१००

६.६

१८.१

HVCF42-1200V-18UF-42

२०

४२

५५

४०

३७.५

२०.३

१.२

४५

१३

१००

६.०

२०.१

HVCF42-1200V-20UF-42

२५

४२

६०

४५

३७.५

२०.३

१.२

४५

१३

१००

४.८

२५.१

HVCF42-1200V-25UF-42

१२

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

२३

२४

२००

१९.९

HVCF42-1200V-12UF-57

१५

५७

४५

२५

५२.५

१२.७

१.२

२३

२४

२००

१५.९

७.५

HVCF42-1200V-15UF-57

२०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

१२.७

१.२

२३

२४

२००

११.९

१०

HVCF42-1200V-20UF-57

२०

५७

४३.५

२९.५

५२.५

२०.३

१.२

२३

२४

२००

११.९

१०

HVCF42-1200V-20UF-57

२०

५७

४५

३०

५२.५

१२.७

१.२

२३

२४

२००

११.९

१०

HVCF42-1200V-20UF-57

२०

५७

४५

३०

५२.५

२०.३

१.२

२३

२४

२००

११.९

१०

HVCF42-1200V-20UF-57

२५

५७

५०

३५

५२.५

२०.३

१.२

२३

२४

२००

९.६

१२.६

HVCF42-1200V-25UF-57

३०

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२३

२४

२००

८.०

१५.१

HVCF42-1200V-30UF-57

३५

५७

५५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२३

२४

२००

६.८

१७.६

HVCF42-1200V-35UF-57

४०

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२३

२४

२००

६.०

२०.१

HVCF42-1200V-40UF-57

४५

५७

६५

४५

५२.५

२०.३

१.२

२३

२४

२००

५.३

२२.६

HVCF42-1200V-4UF-57

Uchunguzi Sasa